Vogelweelde

In 2011 deden we een uitgebreide bevraging bij de wijkbewoners hoe hun buurthuis er zou moeten uitzien. Intussen is het buurthuis geopend en pakken we ook andere vragen van de bewoners aan: aanpak van sluikverkeer en parkeerproblemen, bespreekbaar maken van ergernissen rond overlast en sluikstort, ondersteuning van ouders en kinderen met schoolmoeilijkheden, …

Uiteraard kan je in het buurthuis naast onderstaand aanbod ook terecht voor een luisterend oor, informatie over dienst- en hulpverlening. We bieden ook praktische hulp zoals de verkoop van vuilniszakken, gebruik van pc en internet, printen, …

Alle activiteiten vinden plaats in de Kwikstaartlaan 6B, 1500 Halle

Aanbod:

 

Advertisements